Yatırım teşvik belgesi;

Gerçek ya da tüzel kişilerin Türkiye sınırları içerisinde yapacağı yatırımların özendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen  yatırım tutarı,yatırım konusu, fizibilite kapsamında; arsa, inşaat ve bina harcamaları, global makine listeleri, yerli ve ithal makine listeleri, teçhizat ve bunlarla ilgili yazılım  harcamaları kapsamındaki bilgileri ihtiva eden bir belgedir. 

Yapılacak yatırımlar için alınacak makine ve teçhizatların Katma Değer Vergisi ve Gümrük Vergisi ödemeden alınmasını sağlayan, Bölgesel destek bazında; Vergi indirimi, Sigorta primi desteği, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Gelir vergisi stopajı desteği, Faiz desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi sağlayan Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) ile elektronik ortamda düzenlenen,Yatırım Teşvik Belgesinde Amaç; Firmaları Yatırıma yönlendirmek, Firmaların Ekonomiye katkısını arttırmak ve İstihdam sağlamaktır.

     Verilecek Hizmetler;    

                                                 

·  Yatırım konusunun ve tutarının yatırım teşvik belgesi için bölgesine ve sektörüne göre gerekli asgari  şartları sağlayıp sağlamadığının tespiti,
·  Yatırım teşvik belgesine dahil edilebilecek harcamaların (arsa, bina ve inşaat, makine, teçhizat ile yazılım) tespiti,
·  Yatırım teşvik belgesi için fizibilite raporu hazırlanması,
·  Yatırım teşvik belgesi başvuru işlemlerinin yapılması,
·  Yatırım teşvik belgesi kapsamında harcamaların sistem gerçekleştirilmesinin yapılması,
·  Yatırım teşvik belgesi kapsamında fatura kesilmesi ve sistem girişlerinin yapılması,
·  Yatırım teşvik belgesi kapsamında KDV istisnalarının yapılması,
·  Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrükten makine çekilmesi işlemlerinin yatırım teşvik belgesine yansıtılması,
·  Yatırım teşvik revize işlemlerinin yapılması,
·  Yatırım teşvik belgesi süre uzatımlarının yapılması,
·  Yatırım teşvik belgesinin kapatılması - tamamlama vizesi işlemlerinin yapılması.Kimler Yararlanabilir?


Türkiye’deki Yatırım Teşvik Programı kapsamındaki uygulamalarla sağlanan desteklerden, her bir uygulamanın gerektirdiği koşulları sağlamak kaydı ile;

• Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,

• Kamu kurum ve kuruluşları,

• Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler,

• Dernekler ve vakıflar,

• Yabancı Sermayenin Türkiye’ deki yatırımları da Yeni teşvik sisteminden yararlanır.     

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

1

15

50

2

20

55

3

25

60

4

30

70

5

40

80

6

50

90