Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "%50 sizden,  %50 bizden  %100 sizin diyerek her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız" sloganıyla uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı KKYDP kapsamında her yıl çıkartılan tebliğ ile belirlenen süre içinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ile tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere ve makine ekipman alımlarının desteklenmesi ile yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik projelere; Ekonomik yatırım projelerinde hibeye esas proje tutarının %50 si, hibe olarak verilmiştir.

 A)    Tarıma dayalı ekonomik yatırım konuları
 
  • Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
  • Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
  • Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
  • Çelik silo,
  • Soğuk hava deposu,
  • Alternatif enerji kullanan seralar,
  • Alternatif enerji üretim tesisleri,
  • Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar,
  • Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,


B)    Makine ekipman alımlarının desteklenmesi

Tarımsal faaliyetlerde kullanılan çeşitli makine ekipman alımları ile bireysel basınçlı sulama sistemleri için gerekli makine ekipman alımları konularında hibe desteği verilmiş olup bu uygulama sona erdirilmiştir.
C)    Uygun başvuru sahipleri

Bu projelere Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile  tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler ile 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulan üretici birlikleri/iktisadi teşekkülleri istenen  şartlar kapsamında başvuru yapabilmektedir.
D)    Başvuru şekli

İl Tarım ve Orman  Bakanlığının sağladığı  elektronik ortamda yapılmaktadır.