Marka Atölyem  ;

 


Genç girişimcilerin ve mevcuttaki yatırımcıların  yeni iş planlamalarında Devlet desteklerinden faydalanmalarına destek veren bir Danışmanlık ve Yatırım Teşvik hizmetleri firması olarak faaliyet gösteren bir işletmedir. 

 

Ajans, müşavirlik, bakanlıklar ,destek veren kurumlar ekse­nin­de dene­yim sahi­bi olan ile­ti­şim yöne­ti­mi ekibi, ile­ti­şi­min gelişen teknolojiyle  birleşerek deği­şen dina­mik­le­ri­ne olan haki­mi­ye­ti , bir­lik­te iş bir­li­ği içe­ri­sin­de bulun­du­ğu var olan veya yeni girişimcilere  pro­fes­yo­nel çözüm orta­ğı ola­rak konumlanmaktadır.    

 

Marka Atölyem İş ortak­la­rına sun­duğu özgün ve ino­va­tif çalış­ma­larla fark yaratmayı hedefleyen bir firmadır. 

Değişen gereksinimlerinizi değerlendirmenize yardımcı olmaktan ve yeni hedeflerinize ulaşmanıza destek olacak hizmetlerimizi size sunmayı ilke edinmiştir.